7 veckors program floating

Lever du med mycket smärta, ångest, stress eller utmattning?

Karlstad universitet har sedan 1990-talet forskat kring floatingens effekt på dessa tillstånd. I en av studierna fick försökspersonerna floata 10-12 gånger under en 7 veckors period. Genom att floata mer regelbundet så får man in en vana för det och kan komma djupare ner i avslappningen.

Resultatet blev en markant minskning av ångest, stress, depression, och smärta. De fick en ökad optimism, bättre sömnkvalitet samt en minskning av konsumtion av alkohol och läkemedel.

En studie som gjordes på personer med diagnosen GAD (generaliserat ångestsyndrom), visade att deltagarna 6 månader efter programmet hade mindre ångest än innan programstart.

Är ni intresserade av att testa detta 7 veckors program eller vill veta mer så hör av er så hjälper vi  er med ett personligt upplägg.